Generelle betingelser

Bestilling, betaling & afbestilling:

En bestilling er registreret modtaget, når Lejer modtager en bekræftelse og/eller en faktura indeholdende en oversigt over det lejede materiel. Begge disse bliver sendt til en e-mail oplyst af Lejer. Enhver bestilling skal indeholde Lejers navn, adresse, e-mail og mobilnummer.
Betaling foregår som udgangspunkt i 2 rater. Ved reservation af materiel fakturerer OV-TELTUDLEJNING 1. rate på 500 kr., som Lejer skal betale, for at reservationen er endelig. 1. rate skal betales inden 8 dage. Betales 1. rate ikke rettidigt, bortfalder reservationen uden yderligere varsel. Én måned før afhentning af det lejede materiel, fakturerer OV-TELTUDLEJNING 2. rate som er ordrens totalbeløb fratrukket 1. rate. 2. rate skal betales indenfor 8 dage.
På fakturaen for 2. rate kan OV-TELTUDLEJNING pålægge et depositum på 1.000 kr. som sikkerhed for eventuelle skader, der evt. kan opstå på det lejede materiel imens, det er i Lejers varetægt. Dette beløb kan anvendes til dækning af skader på og/eller ved bortkomst af materiel. Depositum tilbagebetales af Udlejer senest 14 dage efter tilbagelevering af lejet materiel, såfremt lejede produkter ikke har taget skade, ikke er tilbageleveret for sent eller at Lejer på anden vis har misligholdt lejeaftalen. Overstiger reparations- og erstatningsomkostningerne det depositum som er indbetalt, bliver Lejer faktureret de omkostninger, som overstiger det indbetalte depositum.
Ved enhver afbestilling refunderes 1. rate ikke, såfremt denne måtte være indbetalt. Frem til betalingsfristen for 2. rate, har Lejer mulighed for at afbestille det lejede materiel. Efter betalingsfristen for 2. rate, har Lejer ikke mulighed for at afbestille det lejede materiel uden at betale det fulde beløb iht. det aftalte.
Sker bestilling af telte og andet udstyr mindre end 1 måned før lejedato, faktureres det fulde beløb på 1. faktura med gældende afbestillingsbetingelser som var der tale om 2. rate.
Udstyr udleveres ikke til Lejer med mindre der er sket fuld betaling af det aftalte beløb forud for afhentning.

Levering & afhentning:
Lejer afhenter og tilbageleverer telt og andre lejede produkter. Lejer sørger selv for opsætning og nedtagning af produkter.
Lejer er forpligtet til at transportere det udleverede materiel på forsvarlig vis, og under hensyntagen til at materiel inkl. emballage ikke tager skade. OV-TELTUDLEJNING anbefaler derfor, at Lejer afhenter materiel i en lukket trailer alternativt i en trailer med vandafvisende overdækning. Lejet materiel skal være forsvarligt fastspændt under transport
Senest 7 dage før lejedato modtager du en mail fra OV-TELTUDLEJNING indeholdende informationer omkring afhentning og aflevering af udstyr, herunder datoer og tidspunkt samt andre relevante informationer.

Vi tilbyder også hjælp med levering og afhentning i samarbejde med div. transportfirmaer.

København - Kongens Lyngby - Næstved - Gentofte - Vordingborg - Holte - Nykøbing F - Frederiksberg - Søborg - Bagsværd - Nordhavn - Hellerup – Charlottenlund - Vedbæk - Hørsholm - Helsingør - Valby – Helsinge - Glostrup – Gilleleje - Brøndby – Frederiksværk - Rødovre - Hillerød - Albertslund - Allerød - Vallensbæk - Birkerød - Taastrup - Fredensborg – Ishøj - Hedehusene – Værløse - Hvidovre - Farum -Brøndby Strand - Greve - Frederikssund - Solrød Strand - Ølstykke - Karlslunde – Roskilde - Brønshøj – Ringsted - Vanløse - Herlev – Slagelse -  Skovlunde - Korsør - Ballerup – Holbæk - Måløv - Kalundborg - Køge - Kastrup - Haslev

Manglende eller forsinket afhentning & returnering:
Afhentning skal ske om torsdagen i tidsrummet 16.00 og 18.00, medmindre andet er aftalt forinden. Ved Lejers forsinkelse af afhentning, skal Lejer aftale et andet afhentningstidspunkt med OV-TELTUDLEJNING Ved manglende aftale forud for forsinkelsen, påligner OV-TELTUDLEJNING et afhentningsgebyr på 500 kr., til dækning af den ekstra arbejdstid dette medfører.
Telte og andre lejede produkter skal tilbageleveres om mandagen i tidsrummet 16.00 og 18.00 medmindre andet er aftalt forinden. Hvis telt og andre lejede produkter ikke leveres rettidigt tilbage, betragtes dette som genudlejet, og lejer hæfter derfor for en ny lejeperiode svarende til den foregående.
Medfører den manglende/forsinkede tilbagelevering omkostninger for OV-TELTUDLEJNING til genanskaffelse af udstyr til en anden Lejer, hæfter den tidligere Lejer for disse omkostninger udover den nye lejeperiode. Dette kan både være lejeomkostninger hos en anden teltudlejer eller købsomkostninger i fald, der ikke er muligt at leje udstyr hos anden teltudlejer.

Fejl & mangler:
Udlejer bærer ansvaret for, at de udleverede produkter er i god stand ved udlevering til lejer. Ved Lejers modtagelse af produkter og senest inden ibrugtagen, skal Udlejer gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, ellers betragtes det modtagne materiel som modtaget af Lejer i fejlfri stand, og Lejer bærer herfra ansvaret for det lejede materiel.

Udstyrets stand ved modtagelse og tilbagelevering:
Telt og andre lejede produkter skal tilbageleveres i samme stand, som det blev modtaget. Telt og andre lejede produkter skal være rene og tørre ved tilbagelevering. Manglende rengøring af lejet materiel foretages af OV-TELTUDLEJNING for Lejers regning. Telte og andre lejede produkter som er blevet påført elementer, som ikke kan fjernes, og som eksempelvis medfører varige lugtgener kan betyde, at produkterne må betragtes som ødelagt, og OV-TELTUDLEJNING er herefter berettiget til at genanskaffe lignende produkter for Lejers regning.
Særligt vedr. telte: Ingen telte må nedpakkes og returneres i våd eller fugtig tilstand. Alle telte skal nedpakkes rene og tørre, da der ellers er risiko for rådskader på teltdugen. Ved returnering af våde telte bliver Lejer opkrævet timebetaling for tørring af vådt tilbageleveret telt.
Prisen for rengøring af telte og andre lejede produkter opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug og faktureres til en timepris på 500 kr./time inkl. moms.

Skader & bortkomst:
Så længe det lejede materiel befinder sig i Lejers varetægt, er Lejer ansvarlig for enhver skade, som måtte blive påført det lejede materiel. Materiellet er i Lejers varetægt fra udleveringstidspunktet hos Udlejer, og Lejer er derfor også ansvarlig for materiellet under transporten fra og til OV-TELTUDLEJNING’S lagre.
Skader eller bortkomst af lejet matriel erstattes til fuld genskaffelsespris på Lejers regning.

Rul til toppen